lilla Lundaloppet

Självklart ska barnen också ha sitt eget Lundalopp! Lilla Lundaloppet genomförs under förmiddagen på tävlingsdagen och är till för alla barn med spring i benen. Precis som för de stora får barnen också egen nummerlapp, gemensam uppvärmning och medalj efter målgång. Alla som anmäler sig inom ordinarie tid, fram t.o.m 23 april, är dessutom garanterade en t-shirt.

– – – – – – –
Pris: 125 kr
– – – – – – –

Banan
Som förälder är det lätt att följa ditt barns framfart. Uppvärmning sker inne i startfållan, precis framför start- och målportalen. När starten ljuder springer barnen in under portalen och ut från idrottsplatsen. In på gång- och cykelbana som leder barnen runt och in på tävlingsområdet på nytt. Gräslöpning bakom idrottsplatsens tennisplaner för att sedan avsluta, precis som de stora loppen, med 300 meter på friidrottsbana fram till mål.

Starttid
Varje jämn kvart från klockan 10:30 till 12:00.  Ni väljer själva när ni vill springa – det är bara att infinna sig i startfållan med fastnålad nummerlappen.

Uppvärmning
Hålls av ledare från Gerdahallen innan varje start.

Springa tillsammans med barnen
Självklart! Men på grund av trängsel så ser vi gärna att enbart 1 vuxen följer med barnet.

Nummerlapp
Hämtas på Centrala IP innan loppet. Tider kommer närmare loppet. Ingen tidtagning sker.

T-shirt
Garanterad t-shirt till alla barn som anmäls inom ordinarie anmälningstid, fram t.o.m. 23 april.

Medalj
Självklart! Efter målgång.

Baninformation

Plats: Centrala IP
Längd: 750 meter
Underlag: Friidrottsbana, asfalt och gräs
Tidtagning: Ingen tidtagning
Lägsta punkt: 41 m
Högsta punkt: 42 m
Total klättring: 1 m

Karta

Instagram
Meny