Här finner du den sammanlagda tiden för alla lag som fullföljt minst ett lopp. Först kommer alla lag som fullföljt alla fem loppen, sedan alla som fullföljt fyra, och så vidare.
Eftersom det kan vara olika personar som deltagit i ett visst lag i olika lopp nämns inte lagmedlemmarna i denna tabell. Den som vill se lagdeltagarna i enskilda lopp kan slå upp lagresultaten här.

Lag totalt

Meny