Sponsra de anställda

Olika sätt att sponsra personalens eller kunders deltagande

För priser, se längst ner.
För mer information och beställningar: maila till info@lundaloppet.se.

Vid beställning, ange faktureringsadress och om PDF-faktura accepteras.

Att sponsra personalens deltagande i Lundaloppet är ett billigt och effektivt sätt att skapa vi-känsla inom företaget. Om erbjudandet är generellt betraktas det skattemässigt som företagshälsovård. En annan möjlighet är att bjuda in kunder för att skapa lojalitet.

DSC_1015

Vårt system bygger på följande principer:
* minimal administration för det sponsrande företaget
* deltagaren ska tydligt uppleva att han/hon är sponsrad av företaget

Varje deltagare anmäler sig själv i vårt nätbaserade system enligt en av följande modeller.

Stora modellen

Avsedd främst för stora sponsorer (förväntat mer än 60 anmälningar) som erbjuder generell fri eller rabatterad anmälan till personalen och/eller kunder. Löparna anmäler sig själva på vår hemsida och företaget får en Excel-fil med sina anmälningar tillsammans med en faktura efter loppet. Företaget får ett flexibelt utformat formulär under sitt eget namn och med sin egen logotyp. Ingen administration mer än att sprida information om sponsringen internt. För stora sponsorer tecknas individuella prisavtal.

Det är också vanligt att man bjuder deltagarna på något extra, till exempel en tröja eller en picknickkorg till dem som bildar lag. Följande alternativ kan lätt integreras i den stora modellen:

* variabla rabattsatser för olika kategorier, till exempel fri anmälan för anställda och viss rabatt för kunder.
* olika former för att ange behörighet, till exempel anställningsnummer eller avdelning, för att visa att deltagaren har rätt att använda företagets särskilda formulär. Dessa begrepp kan sedan användas för att sortera och kontrollera den slutliga deltagarlistan.
* fri Lundaloppströja till deltagarna. Man anger storlek i formuläret och hämtar tröjan samtidigt med nummerlappen.
* företagsnamnet (eller annan låst text) som ”organisation/förening”. Denna text anges i deltagarlistor och resultatlistor.
* företagsnamnet (eller annan låst text, max 12 tecken) tryckt på nummerlappen. Syns även för publik och alla andra deltagare. Om denna text inte är låst kan deltagaren välja fri text, till exempel sitt namn eller smeknamn, eller vad som helst.
* fri picknickkorg (packad för fem) eller annat erbjudande till dem som bildar lag. Lagbildningen är ett sätt att vidga deltagandet till dem som annars inte är så motionsbenägna.
* tält på innerplan, till exempel för företagsexponering, demonstrationer, förvaring av deltagarnas grejor, utdelning, etc.
* de flesta andra önskemål brukar också kunna ordnas.


Mellanmodellen

Avsedd främst för medelstora sponsorer (förväntat 10-60 anmälningar) som erbjuder fri eller rabatterad anmälan till personal och/eller kunder. Företaget får en speciell företagskod och bestämmer själv till vem och till hur många man delar ut koden. Även här anmäler löparna sig själva på vår hemsida och företaget får en Excel-fil med sina anmälningar tillsammans med en faktura efter loppet.

Anmälningar med företagskod gäller även för efteranmälningar utan den prishöjning som annars gäller. De kan också utan kostnad annulleras fram till och med sista ordinarie anmälningsdag.

Skillnaden mot den stora modellen är främst att man här inte har ett eget formulär utan anmäler sig via det gemensamma anmälningsformuläret ”Fri anmälan med startkod” och anger sin behörighet genom företagskoden. Flexibiliteten och företagsexponeringen blir därför något mindre.

Följande tillägg kan lätt integreras i mellanmodellen – för priser se längst ner:
* variabla rabattsatser för olika kategorier, till exempel fri anmälan för anställda och viss rabatt för kunder.
* fri Lundaloppströja till deltagarna. Man anger storlek i formuläret och hämtar tröjan samtidigt med nummerlappen.
* fri picknickkorg (packad för fem) till dem som bildar lag.
* tält på innerplan, till exempel för företagsexponering, demonstrationer, förvaring av deltagarnas grejor, utdelning, etc.


Snabbköpsmodellen

Om det är ett litet antal deltagare och det enda problemet är att man vill ha allt på en faktura, så är den enklaste lösningen att man använder den vanliga anmälningsrutinen på Lundaloppets hemsida, Lundaloppet.se, och anmäler alla samtidigt – man kan nämligen lägga in flera deltagare innan man går till betalning. På betalningssidan kan man justera vem som är kontaktperson (default är den först anmälde deltagaren) och ange företagets namn och adress. Fakturan blir då korrekt utställd till företaget.


Tröjor och andra tilläggserbjudanden

Lundaloppströjan är ett populärt tillägg. Det är en funktionströja i hög kvalitet med ett nytt motiv varje år. Ryggen är fri för egna loggor och vi förmedlar påtryck till vårt självkostnadspris. Man kan trycka i en eller flera färger.

Ett annat vanligt tillägg är att man erbjuder en picknickkorg för fem personer för att uppmuntra deltagare att bilda femmannalag. En picknickkorg är packad för fem personer och innehåller mat, dryck, frukt och godis.

Tält på innerplan tillhandahåller vi till billigt pris. Om man har eget tält kan man hyra enbart plats. Vi kan också erbjuda företagsexponering på flera olika sätt eller arrangera företagsevent.

För mer information och beställningar: maila till info@lundaloppet.se.


Priser

Listpriser:
Anmälningsavgift 300 kr
Lundaloppströjan 165 kr
Ryggtryck på tröjan 30 kr/st för en färg + 300 kr för schablon
Extra färger på ryggtryck 10 kr/st och färg + 300 kr/schablon
Picknickkorg 300 kr/st
Tält på innerplan 4500 kr inkl. upp- och nedmontering samt frakt
IFK Lund är en ideell idrottsförening och ej momspliktig.


 

Stora modellen
Här tecknas individuella rabattavtal beroende på bl.a. förväntat antal deltagare.

Mellanmodellen
Här gäller listpriserna med några få undantag, t.ex. för ideella organisationer.

Snabbköpsmodellen
Här gäller enbart listpriser.

Vid beställning, ange faktureringsadress och om PDF-faktura accepteras.

Meny