Universitetshuset/universitetsplatsen
Här har ni akademins hjärta som invigdes 1882. Arkitekt för denna byggnad var Helgo Zettervall. Universitetshuset är byggt i klassisk stil där de grekiska inslagen dominerar över de romerska. Om ni ställer er och tittar på byggnaden kan ni lägga märke till allehanda lärdomssymboliska reliefer och skulpturer så som gripar, medusahuvuden, ugglor, lyror, emblem för de olika fakulteterna. Byggnaden kröntes från början av fyra bevingade sfinxer som emellertid vittrade sönder och fick tas ner 1959. De ersattes 1993 av nytillverkade kopior.

I mitten av universitetsplatsen ligger en damm med sprudlande fontän. Runt dammen sitter fyra järngrodor som i folkhumorn döpts till de fyra ”fakultetsgrodorna” (en av dessa grodor försvann 1965 men återfanns så småningom på ett tåg från Stockholm iförd studentmössa och med en adresslapp runt halsen). Runtom dammen växer magnolior som planterades strax före första världskriget. Här på universitetsplatsen samlas fortfarande studenterna den första maj för att fira vårens ankomst. Lunds studentsångare ger en konsert och deras hyllning går också till deras första anförare Otto Lindblad vars byst står i Lundagård.

Framför universitetshuset finns en mässingbult placerad så att den står exakt på meridianen för tiden en timme och 15 minuter öster om Greenwich. Kvarten är givetvis den akademiska. Kvarten började användas på den tiden då studenter i regel inte hade egna klockor och därmed fick förlita sig på kyrkklockors slag varje hel timme. I Lund bodde så gott som alla i domkyrkans närhet och när de hörde klockans slag var det dags att gå hemifrån och ändå hinna i tid till föreläsningen.

Kungshuset (Lundagårdshuset)
Kungshuset, eller Lundagårdshuset som det ibland kallades förr, stod färdigt år 1584 och är Lunds äldsta större byggnad. Huset stammar från den danska tiden och byggdes som residens för den danske kungen, därav namnet. Huset är berömt för sin magnifika runda spiraltrappa av ek inuti tornet. Trappan byggdes 1732 men ersatte en tidigare trappa av samma slag. Det kan alltså i viss mening ligga något i den gamla historien om att Karl XII har ridit uppför trappan.

Lundagård
Lundagård har en gång i tiden varit ärkebiskopens trädgård med många närliggande byggnader. Hela Lundagård omgärdades då av en mur med smidesportar. Alla byggnader är idag rivna, men det finns en del av muren bevarad vid entrén till kulturen. Kvar från den tidens trädgård finns en körsbärskornell.

Tegnersplatsen
Tegnérsplatsen har fått sitt namn efter professorn i grekiska språket och litteraturen Esaias Tegnér. Dagen för hans inskrivning vid universitetet den 4 oktober 1799 firades under många år som en särskild högtidsdag, hälsningsgillet, då nya studenter välkomnades till universitetet. År 1853, sju år efter hans död hedrades han med en staty.

AF-borgen
AF-borgen pryds med en vacker tegelfasad och dess äldsta delar uppfördes 1850-51. AF, akademiska föreningen, är en förening för lärare och studenter som bildades 1830. Denna förening kallades ibland för Ynglingaborgen, i alla fall fram till 1880-talet då de första kvinnliga studenterna gjorde sitt intåg.

Meny