9-10 kilometer

Domkyrkan
Lund har haft biskopar sedan 1060, men den nuvarande domkyrkan byggdes först i början av 1100-talet. Från 1103 var den ärkebiskopssäte för hela Norden och de danska konungarna kröntes här. Den mest namnkunnige ärkebiskopen var Absalon (1177-1201), som tillsammans med kung Valdemar I inledde Danmarks erövringskrig i södra Östersjön. År 1234 drabbades domkyrkan av en svår brand, men byggdes upp och den har sedan under årens lopp byggts om flera gånger. Den senaste stora förändringen var 1868-80 då de nuvarande tornen – Lunna pågar – tillkom genom arkitekten Helgo Zettervall. Lunds domkyrka är nu Sveriges mest besökta kyrka.

På motsatt sida av domkyrkan, rakt framför dess huvudingång låg en gång domskolan som med sina 1000-årliga traditioner är äldsta skolan i Norden. Från sin dåvarande plats flyttades skolan stegvis söderut och bytte namn till Katedralskolan.

Krafts torg
Det var i detta område som Lunds universitet föddes. Beslutet om ett sydsvenskt universitet fattades 1666 och universitetet invigdes den 28 januari 1668, tio år efter den svenska erövringen av Skåne och freden i Roskilde, som ett led i försvenskningen av de erövrade provinserna. Det var Lunds traditioner som gammalt centrum för kyrka och lärdom som gjorde att universitetet placerades i just Lund. Vid grundandet av Lunds universitet innehöll universitetet de fyra klassiska fakulteterna: den teologiska, juridiska, medicinska och filosofiska.

På Krafts torg har en gång Krafts kyrkogård legat, omgärdad av en mur. Många tror att namnet kraft syftade på en berömd person. Den gängse uppfattningen är dock att det skulle vare en förvanskad form av krypta; det syftar i så fall givetvis på domkyrkans krypta som ligger under absiden.

De vackra robiniorna på krafts torg är mer än hundra år gamla.

Liberiet
Det gamla liberiet var universitets första byggnad och är ett av de bäst bevarade medeltida husen i Lund med en intressant tegelarkitektur. Huset byggdes på 1400-talet och var en gång domkapitalets bibliotek. Här hölls filosofiska fakultetens föreläsningar. Om du ser in mellan liberiet och domkyrkan kan du tänka dig att den unge Carl Linneaus kommer gående. Han läste medicin i Lund.

Kulturen
Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige, vanligen kallad Kulturen, invigdes grundades den 7 sep 1892. Det nedersta hörnhuset vid Kulturen har ett vackert tegelstensmönster i korsvirket. Korsvirkeshuset är ett gammalt studentbostadshus från 1750-talet som har fått sitt namn Locus Peccatorum, syndernas hus, efter det tragiska studentmordet 1829. Mer om detta kan du lära dig om på universitetsmuseet som nås via kulturens huvudentré.

Mårtenstorget
Mårtenstorget har gamla torghandelstraditioner som härstammar från mitten av 1800-talet. På den tiden fanns här en betydande kreaturshandel med tillhörande köttbesiktningsbyrå. På Mårtenstorget ligger även Krognoshuset som fått sitt namn efter den danska ätten Krognos. De äldsta delarna av Krognoshuset tros vara från 1300-talet och är därmed ett av de få hus som finns kvar från Lunds medeltid. Detta hus var en gång i tiden ett enkelt utskänkningsställe för öl och brännvin åt torghandlarna och dess kunder. Men tider förändras och nu visas det upp utmärkt konst här.

Centrala Idrottsplatsen
Centrala Idrottsplatsen är Sveriges äldsta idrottsplats som ännu är i bruk och utgör en unik kulturhistorisk miljö. Under sina första år användes den främst för cykeltävlingar. Den ovanliga utformningen med nedsänkt innerplan gjordes för att man skulle kunna spola en skridskobana på vintern.

Meny