7-8 kilometer

Botaniska trädgården
Den första egentliga botaniska trädgården i Lund låg på universitetsplatsen, men med botanikämnets ökande betydelse i Lund gjorde att universitetet 1862 fick resurser att anlägga en ny botanisk trädgård. Den nuvarande trädgården är skapad av C. A. Agardh och låg vid den tiden utanför stadens vallar. I botaniska trädgården finner ni gamla institutionsbyggnader för botanik, växthus, omkring 7000 olika växtarter samt ett museum berömt för sina samlingar av alger. Hela anläggningen ingår fortfarande i Lunds Universitet. I trädgårdens nordvästra hörn har Uarda-akademin satt upp en av de fyra sfinxer som ursprungligen prydde universitetshusets tak.

Professorsstaden med omnejd
I professorsstaden ligger Gerdahallen som är lundabornas populära motionsgym och den 9 maj även en vätskestation för er. Gerdahallen är sammanbyggd med den gamla tennishallen och drivs som en stiftelse. Gerdahallen är byggd som en ersättare för den nedbrunna gymnastiksalen i Palaestra och dess namn kommer efter Gerdagatan och Gerda som i sin tur är namnet på jätten Finns dotter. För ni har väl hört sägnen om Jätten Finn? Det hör till lundensisk allmänbildning att kunna sägnen om Jätten Finn och hans barn Gerda och Sölve.

Sägnen om jätten Finn
På 1000-talet predikade munken och helgonet Sankt Laurentius, Sankt Lars, på Helgonabacken. Under backen bodde jätten Finn med familj. De blev störda av Sankt Lars och klagade. Sankt Lars i sin tur svarade med att det inte fanns någon kyrka i Lund att predika i. Jätten Finn lovade då att bygga en kyrka på ett villkor, nämligen att när kyrkan var klar skulle Sankt Lars plocka ner sol och måne åt jättens barn. Om inte detta gick skulle han lova jätten Finn sina ögon. Sank Lars fick behålla dem om han kunde gissa jättens namn innan kyrkan blev färdigbyggd. Precis innan bygget var klart kunde Sankt Lars gissa jätten Finns namn; jättekvinnan hade nämnt det i en vaggvisa som hördes under Helgonabacken. Jätten Finn blev ursinnig och ville riva kyrkan men förminskades och förvandlades till sten. Nere i Domkyrkans krypta finns sägnens Finnjätte avbildad där han omfamnar en pelare i sitt försök att riva kyrkan. Jätten Finns namn lever idag vidare i t.ex. Finngatan, Sparbanken Finn, Gerdahallen, Gerdagatan och Sölvegatan.

I Lund finns även Finnorden, som har som ändamål att med alla medel jämna Lunds Domkyrka med marken. Enligt uppgift arbetar Finnorden dock långsiktigt.

UB-parken
Universitetsbiblioteket (UB) grundades 1666 och fanns ursprungligen i Kungshuset, men år 1907 flyttades det upp till den nuvarande byggnaden på Helgonabacken. Där låg en gång Allhelgonaklostret som grundades på 1000-talet av benediktinmunkar. Går man runt Universitetsbiblioteket kan man finna rester av det gamla klostret. En minnestavla över klostret med en avbildning av abbotens sigill finns framför biblioteket.

Skissernas museum
Utanför skissernas museum finns flera vackra konstverk. Här finns bland annat en kopia av en skulptur till minne av Raoul Wallenberg, en diplomatportfölj i brons. Framför museets entré står en replik av Carl Fredrik Reuterswärds knutna pistol. Originalet står som bekant i New York utanför FN-byggnaden. Skissernas museum hette tidigare ”Arkiv för dekorativ konst” och skapades 1934 av professorn Ragnar Josephson.

Gamla lasarettet/Eden
Parkområdet vid gamla kirurgiska kliniken, numera Eden, ligger i kvarteret Paradis, benämnt efter Nils Paradis, som ägde området på 1600-talet innan det blev lasarett och senare en del av universitetet. Under ett par år på 1700-talet användes området för plantering av mullbärsträd som gav möjlighet för odling av silkesmaskar. Om ni går in på universitetsmuseet på Kulturen finns ett stycke tyg av lundensiskt silke bevarat där.

Meny