3-5 kilometer

Nöden
De många mysiga kvarteren i området nöden är yngre än övriga delar av centrala Lund och detta avslöjas genom det rätvinkliga gatunätet. Dessa hus byggdes i början på 1870-talet på ett dittills obebyggt område i syfte att skapa bostäder med god standard för en växande arbetarklass. Tomterna skulle säljas ”till ett sådant pris och på sådana betalningsvillkor att det bliver möjligt för en mindre bemedlad företagsam person att mot ett billigt pris erhålla byggnadsplatser”. Idag kan man skratta sig lycklig om man bor i detta vackra område.

Lunna töser och Hardebergaspråret
Ingenstans i Sverige cyklas det så mycket som i Lund. Hardebergaspåret sträcker sig hela vägen från centrala Lund till Södra Sandby. Längst med Hardebergaspåret finner man Lunna töser, som är bland de högsta bostadshusen i Lund på 38 meter. Men de som bor högst upp kan ändå inte skryta med att man är högst då man redan på sjätte våningen på Brunnshög är högre upp.

Meny