1-2 kilometer

Stadsparken
Om stadsparkens tillkomst kan man läsa på ett runstensliknande granitmonument: ”å det område inom hvilket industri-, slöjd- och konstutställningar år 1907 afhölls anlade Lunds stad under åren 1909-1911 denna park. Må den blifva till gagn och trefnad.” År 1907, när utställningen inom industri, konst och slöjdutbildningen var över, beslöt man att detta område skulle bli offentlig park. I stadsparken finns något för alla, oavsett om det är studenternas valborgsfirande eller pensionärernas boulespelande.

Känner ni en söt doft i höst kommer det troligtvis från Katsura eller ”kakträdet” som det också kallas. Doften kommer från dess förmultnande löv.

Sankt Månsgatan
Här har ni en av Lunds kanske mysigaste gata. Sankt Månsgatan var vid 1800-talets början ett typiskt småfolksområde och då fortfarande ganska glest befolkat. Det var först framåt 1800-talets slut som befolkningen och bebyggelsen hade växt till sig ordentligt. Gatuhusen inrymde oftast flera små bostäder. Denna bebyggelse är till största del riven idag, men ni finner fortfarande en tidstypisk gårdsmiljö.

Grönegatan
Nu är det dags att gå in i litteraturens värld. Här på Grönegatan 10 bodde August Strindberg. Han bodde i Lund i två och ett halvt år mellan december 1896 och juni 1899. Under sin tid i Lund skrev August Strindberg bland annat Inferno, Legender, Till Damaskus, Brott och Brott, Folkungasagan och Gustav Vasa.

Katedralskolan
Året var 1085 då Katedralskolan grundades och därmed blev Nordens äldsta skola. Skolans grundare var ingen mindre än den danska kungen Knut den helige. Till en början utbildades präster här, men 1619 blev Katedralskolan ett gymnasium. Den gamle lundaskildraren E. W. Berlin skriver såhär om skiftet ”Under 150 år var sålunda den fordom berömda uråldriga läroinrättning förvandlad till en av stiftets minsta skolor” i boken ”Lund. Korta anteckningar om staden och dess omgivningar” från 1879.

Meny