Löparguide

Kilometer 1-2
Loppet går direkt in i stadsparken som skapades 1907 och som är känd från studenternas valborgsfirande. Sedan går banan in i mysiga kvarter vid Sankt Månsgatan, förbi Grönegatan med huset som Strindberg bodde i när han skrev Inferno. Där ligger också Katedralskolan, Nordens äldsta skola. Detaljerad information…

Kilometer 3-5
Sedan kommer vi ner till det nyrestaurerade området Nöden, korsar Södra Esplanaden och in på Hardebergaspåret, den nedlagda järnvägen till Revinge som nu är gång- och cykelbana. Där ligger de höga bostadshusen Lunna töser. Sedan tar man en tur runt S:t Jörgens park och kommer sedan in i den sällan besökta parken kring Östervångsskolan, f.d. dövstumskolan. Detaljerad information…

Kilometer 6-8
Efter Hardebergaspåret springer vi igenom Botan, dvs. Botaniska trädgården, där blomprakten just har kommit igång, sedan upp i Professorsstaden där banan har sin högsta punkt, förbi Gerdahallen, där det är vattenkontroll, över Sölvegatan, ner förbi Universitetsbiblioteket och parken utanför Skissernas museum och in på södra lasarettsområdet, som nu hör till universitetet. Detaljerad information…

Universitetsmiljön
Efter södra lasarettsområdet kommer vi direkt på universitetshuset som vi rundar på västra sidan. Sedan springer vi genom Lundagård, förbi Kungshuset, det ursprungliga universitetshuset, byggt 1584. I närheten ligger också Akademiska Föreningens stora hus, AF-borgen, och Tegnersplatsen. Detaljerad information…

Kilometer 9-10
Från Lundagård går banan bakom domkyrkan och ner till Mårtenstorget och då är vi mitt i händelsernas centrum. Publikstödet är stort över Stortorget, genom Lilla Fiskaregatan, förbi Grand Hotel, över Bantorget, under järnvägsviadukten, in på Centrala Idrottsplatsen från baksidan och de sista 300 meterna på löparbanan. Detaljerad information…

Meny