Allmänna villkor

AVTAL

Anmälan, som är personlig och bindande, sker via Lundaloppets externa anmälningstjänst Entrysystem och är helt automatiserad. För varje anmälan som kommer in aktiveras ett tidtagningschip och en nummerlappslayout skapas. Fram till den ordinarie anmälningstidens utgång kan ändringar göras till info@lundaloppet.se. Därefter kan ändringar enbart göras under tävlingsdagen mot en avgift på 60 kr. Anmälan är personlig och namnbyte kan ej ske.

Ingen återbetalning
Anmälningsavgiften återbetalas ej, såvida det inte är uppenbart att ett rent misstag skett, till exempel om avgiften betalats två gånger. Avgiften återbetalas då minus en ersättning på 60 kr för aktivering av chip och skapande av nummerlapp.

Arrangören är befriad från ansvar i händelse av naturkatastrof, krig, myndighets beslut samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll, som inte skäligen kunnat förutses och som påverkar ingångna köp eller utfästelser från vår sida (exempelvis vår möjlighet att arrangera ett lopp).

Om Lundaloppet ställs in på grund av en händelse utanför vår kontroll eller med hänsyn till deltagarnas säkerhet har du inte rätt att kräva återbetalning av startavgiften eller kräva annan ersättning från Lundaloppet.

Ändringar på tävlingsdagen
På tävlingsdagen finns en särskild disk där ändringar kan göras fram till en timme före första start. Avgift på 60 kr. Detta gäller både enskilda löpare och lag. Tävlingsledningen accepterar alla ändringar som är tekniskt möjliga vid den tidpunkt då ändringen begärs.

Egen risk
Allt deltagande i Lundaloppet sker på egen risk. Vårdnadshavare ansvarar för barn.

Fotografering
Deltagarna godkänner att loppet filmas och/eller fotograferas. Arrangören förbehåller sig rätten att publicera bilder och filmklipp på hemsidan och i sociala medier samt att använda bilder i marknadsföringssyfte för Lundaloppet.

Läs om GDPR

Meny