Lundaloppet samarbetar med IM kring klimaträttvisa 2024

2023 innebar starten på att spännande samarbete mellan Lundaloppet och IM. Vi på Lundaloppet är extremt stolta över samarbetet och det extra roligt att IM, likt Lundaloppet har sina rötter i staden. Under 2023 jobbade vi med Ukraina i fokus men i år har vi valt att fokusera på klimaträttvisa, ett extremt viktigt och aktuellt område. Målet är att samla in minst 100.000 SEK fram till och under 2024 års lopp.

Nedan kan du läsa mer om årets projekt! Under året kommer vi återkomma kring de olika möjligheter att bidra till vår insamling, håll utkik i våra kanaler!

Klimatkrisen drabbar kvinnor hårdast – ditt stöd behövs idag.

De människor som har bidragit minst till klimatkrisen är de som får betala det högsta priset idag. Fattiga länder drabbas hårt av extrem torka, varvat med skyfall, stormar och översvämningar.

”När vi inte kan så och skörda som vanligt får vi mycket mindre mat och vi kan inte sälja något överskott, berättar Ganga Puri, från byn Chitenpur i södra Nepal. Min familj har blivit fattigare vilket gör att vi har svårt att betala skolavgifterna för våra barn”

 

När barn, framför allt flickor, inte får gå i skolan ökar risken för barnäktenskap och tidiga graviditeter. Och när skördarna fallerar gång på gång blir hotet om svält överhängande.

För att motverka klimatkrisens verkningar arbetar IM bland annat med lokala partners som stöttar kvinnogrupper. Ganga Puri är ordförande i en sådan kvinnogrupp. I gruppen sparar kvinnorna pengar tillsammans och de har även fått bidrag till att köpa in getter och grisar. Genom att diversifiera sina inkomster och inte bara förlita sig på grödorna är de bättre rustade att klara motgångarna. Gruppen arbetar också för att förhindra barnäktenskap i byn.

Många företag i Lund väljer att sponsra sina anställda att springa Lundaloppet. Det blir dels en friskvårsaktivitet men även en festlig teambuildingaktivitet – en dag att minnas!

Som arbetsgivare väljer du mellan våra två grundpaket (standard eller guld) för att sedan bygga på med eventuella tilläggs- och/eller  plustjänster. Vi skräddarsyr en lösning efter era behov.

Är du intresserad av något av våra företagspaket, kontakta oss på info@lundaloppet.se

Ditt livsviktiga stöd går bland annat till:
 *  Insatser för att säkra tillgång till mat
 *  Utbildningar i motståndskraftiga odlingsmetoder
 *  Trädplanteringar
 *  Lokala miljöprojekt
 *  Diversifiering av inkomster som ger människor nya alternativ
Din gåva används alltid där den gör mest nytta!

 *  80 % av de människor som tvingas att lämna sitt hem på grund av klimatrelaterade orsaker är kvinnor och flickor som redan lever i svår fattigdom. Hälften av alla småskaliga jordbrukare i världen är kvinnor, så när torka eller översvämning förstör skördar är det de som drabbas hårdast, inklusive deras barn.

 *  När kvinnor tvingas att fly, eller när de faller djupare ner i fattigdom till följd av klimatkrisen ökar risken för könsbaserat våld, sexuella övergrepp och diskriminering.

 *  När skördar slår fel och familjers ekonomi raseras är risken stor att barnen tvingas att sluta skolan. För flickor kan detta leda till barnäktenskap och tidiga graviditeter.