Lundaloppet samarbetar med IM kring klimaträttvisa 2024

Vi är stolta och glada över att samarbeta med IM, Individuell Människohjälp  – ett samarbete som startade redan 2023. IM är en lundabaserad organisation som arbetar med fokus på fattigdomsbekämpning och rättvisefrågor i 14 länder världen över. Genom vårt samarbete samlar vi in pengar till IM:s verksamheter, och i år har vi valt att fokusera på klimaträttvisa, ett extremt viktigt och aktuellt område. Målet är att samla in minst 100 000 SEK fram till, och under, årets lopp. Här kan du anmäla dig till en välgörenhetsplats och springa för IM och en rättvis värld! Det finns också andra sätt att bidra – håll utkik i våra kanaler för mer info.

 

Vadå klimaträttvisa?

De människor som har bidragit minst till klimatkrisen är de som får betala det högsta priset idag. Fattiga länder drabbas hårt av extrem torka, varvat med skyfall, stormar och översvämningar. Det gör att skördar slår fel, brunnar torkar ut eller att hus sköljs bort. Klimaträttvisa handlar om att rika länder, förutom att minska sina egna utsläpp, måste bidra med resurser för omställning och klimatanpassning i de områden som drabbas hårdast. Och det är här du kan hjälpa till!

Klimatkrisen drabbar kvinnor hårdast

De senaste åren har vi märkt stora skillnader i vädret, berättar Ganga Puri, från byn Chitenpur i södra Nepal. Förra året kom det fruktansvärt kraftiga skyfall som förstörde våra risskördar. Allt ruttnade bort. Och nu, när vi vill ha regn, så kommer det inget. När vi inte kan så och skörda som vanligt får vi mycket mindre mat och vi kan inte sälja något överskott. Min familj har blivit fattigare vilket gör att vi har svårt att betala skolavgifterna för våra barn.

Ganga Puri, i byn Chitenpur i södra Nepal, berättar att temperaturen har legat runt 50 grader under dagtid de senaste veckorna. Foto: Malin Kihlström/IM

De extrema temperaturerna orsakar svår torka som gör att det inte går att så eller skörda några grödor. Foto: Malin Kihlström/IM

Marken är stenhård och spricker av torkan. Foto: Malin Kihlström/IM

När barn, framför allt flickor, inte får gå i skolan ökar risken för barnäktenskap och tidiga graviditeter. Och när skördarna fallerar gång på gång blir hotet om svält överhängande. 
För att motverka klimatkrisens verkningar arbetar IM bland annat med lokala partners som stöttar kvinnogrupper. Ganga Puri är ordförande i en sådan kvinnogrupp. I gruppen sparar kvinnorna pengar tillsammans och de har även fått bidrag till att köpa in getter och grisar. Genom att diversifiera sina inkomster och inte bara förlita sig på grödorna är de bättre rustade att klara motgångarna. Gruppen arbetar också för att förhindra barnäktenskap i byn.

När du springer Lundaloppet för IM eller ger en gåva bidrar du bland annat till:

* Insatser för att säkra tillgång till mat
* Utbildningar i motståndskraftiga odlingsmetoder
* Trädplanteringar
* Lokala miljöprojekt
* Diversifiering av inkomster – det vill säga se till att människor inte är beroende av bara en källa till försörjning (exempelvis odling), för att minska sårbarhet och beroende.

IM garanterar att din gåva används alltid där den gör mest nytta!

I kvinnogruppen sparar byns kvinnor pengar gemensamt. Sen kan de låna ur den gemensamma potten till en fördelaktig ränta. I gruppen diskuterar kvinnorna också barnäktenskap och hur de ska kunna förhindra det.

Kvinnor och barn är de som drabbas allra hårdast av klimatkrisens verkningar. Foto: Malin Kihlström/IM

Visste du?

* 80% av de människor som tvingas att lämna sitt hem på grund av klimatrelaterade orsaker är kvinnor och flickor som redan lever i svår fattigdom. .

* När kvinnor tvingas att fly, eller när de faller djupare ner i fattigdom till följd av klimatkrisen, ökar risken för könsbaserat våld, sexuella övergrepp och diskriminering.

* När skördar slår fel och familjers ekonomi raseras är risken stor att barnen tvingas att sluta skolan. För flickor kan detta leda till barnäktenskap och tidiga graviditeter.

Engagera ditt företag!

Många företag i Lund väljer att sponsra sina anställda att springa Lundaloppet. Det blir dels en friskvårdsaktivitet men även en festlig teambuildingaktivitet – en dag att minnas!

Som arbetsgivare väljer du mellan våra två grundpaket (standard eller guld) för att sedan bygga på med eventuella tilläggs- och/eller plustjänster. Vi skräddarsyr en lösning efter era behov.

Är du intresserad av något av våra företagspaket, kontakta oss på info@lundaloppet.se

 

Vill du engagera dig vidare för en rättvis värld?

IM är en medlemsorganisation med lokalföreningar i flera orter i Sverige. I både Lund och Malmö finns lokalföreningar där du kan engagera dig på olika sätt. Kontakta gärna Thomas Ericsson för mer information: thomas.ericsson@imsweden.org