GDPR

Genom att acceptera AVTAL vid anmälan och betalning till Lundaloppet förbinder du dig att acceptera följande: Att Lundaloppet får använda dina uppgifter, givetvis bara dina data – i vårt adressregister. Ditt namn kommer även att finnas med i anmälnings- och resultatregistret och kan publiceras på Internet. Det innebär enkelt att du accepterar att ditt namn kan publiceras vid anmälning och resultat. Om du inte vill att ditt namn skall kunna publiceras-visas på Internet, meddela i så fall arrangören.
I och med att du deltar i Lundaloppet ger du också ditt tillstånd att du kan bli fotograferad och filmad under loppet. Lundaloppet förbehåller sig rätten att publicera bilder samt filmklipp på hemsidan och sociala medier.

Lundaloppets behandling av personuppgifter
Här följer en beskrivning av hur Lundaloppet behandlar dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift?
En personuppgift kan vara ditt namn, personnummer, kön, adress, e-postadress, telefonnummer, nationstillhörighet eller en bild. Tillsammans eller enskilt bildar dessa en personuppgift.
Varifrån samlar vi in personuppgifter?
Från dig som deltagare.
Vi sparar de personuppgifter som du lämnar till oss när du anmäler dig till vårt lopp eller köper en vara.
Vilka personuppgifter och register behandlar vi och varför?
Vi samlar in följande personuppgifter från dig; namn, adress, e-postadress, telefonnummer och betalningsinformation. När dessa är insamlade tilldelas du ett ordernummer samt vid anmälan till våra lopp även ett startnummer.

Personuppgifterna samlas in för att:
Du ska kunna delta i något av våra lopp och för att Lundaloppet ska kunna koppla dina registrerade tider till just dig.
Vi ska kunna säkerställa att du har anmält dig och betalat din startplats.
Vi ska kunna kontakta dig eller någon anhörig före, under och efter loppet.
Vi ska kunna erbjuda personlig service med bl.a. fotografering, resultat och försäkring.

Vilka får ta del av mina personuppgifter?
För att tillhandahålla dig som deltagare nyhetsbrev, fotografering, samt göra din tidsregistrering sökbar, använder vi oss av underleverantörer. Lundaloppet är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter vilket betyder att vi tecknar personuppgiftsbiträdesavtal med våra underleverantörer. I avtalet specificeras hur de får behandla dina personuppgifter. De har inte rätt att sprida uppgifterna och ska radera dem när de inte längre behövs för uppdraget.

Hur länge sparas mina personuppgifter och vad har jag för rättigheter?
Dina personuppgifter sparas av oss under den tid som du är deltagare hos oss och för den tid därefter som är nödvändig för att uppfylla våra tjänster till dig, exempelvis nyhetsbrev, sökbarhet och fotografering.
Du har rätt att när som helst begära ett registerutdrag av dina personuppgifter som behandlas av oss.
Du har rätt att när som helst få dina uppgifter rättade.
För dataportabilitet och begränsning av personuppgifter enligt artikel 13.2 i den nya dataskyddsförordningen (GDPR) läs mer på Datainspektionen
Du har rätt att när som helst få dina personuppgifter raderade. Notera; för att kunna delta i något av våra lopp behöver vi spara dina personuppgifter. Raderar vi dina personuppgifter försvinner också historiken från de av Lundaloppets arrangerade lopp du tidigare deltagit i.

Meny